COACHING

Slide background

Coaching

Uw objectieven beheren

De nodige maatregelen treffen naar de verandering toe

Het Coaching-aanbod van Cohérences

Coaching heeft als doel iemand te helpen om zijn prestaties te verbeteren. Het begrip ‘Coaching’ dook voor het eerst op in de jaren ’50, in de VS. Daarna waaide het ook over naar Europa.

In de sportwereld is Coaching op zeer korte tijd een krachtig middel geworden, dat een atleet helpt om zijn beste resultaten neer te zetten.

In de zakenwereld gaat het om een manier om doeltreffend te communiceren, om op een eenvoudige en directe manier medewerkers op weg te helpen.

Verschillende auteurs, waaronder de bezielers van het concept, hebben hun benadering van Coaching omgevormd tot een bruikbare ontwikkelingstool. Zowel u als uw ploeg kunnen de middelen aanwenden om bijvoorbeeld een vergadering of een negociatie voor te bereiden.

Cohérences staat voor een zeer doelgerichte, respectvolle visie op Coaching. Met het zicht op specifieke probleemsituaties vragen we onze klant om zijn vraag strikt af te bakenen.
Zo kunnen wij ermee aan de slag, en kan de Coaching leiden tot een duidelijke verbetering op korte én lange termijn.

We gebruiken tools uit het NLP (neuro linguïstisch programmeren), maar ook uit de systemische interventie en transactionele analyse. We moedigen deelnemers aan om hun situatie te kaderen, om een doelstelling te definiëren en om nuttige stappen te ondernemen die leiden naar verandering.

Bij ons ligt de nadruk eerder op het ‘zijn’ dan op het ‘doen’, op humanistische waarden. Daarom bereiden we zorgvuldig elke ontmoeting voor en luisteren we heel nauwgezet naar uw verwachtingen. We willen namelijk exact datgene betekenen wat u van ons verwacht.

U hebt coaching behoeftes ?  Bel ons !

Témoignages

Le coaching ne faisait pas partie de nos expériences. Nous avons décidé de l’expérimenter en complément à nos formations. En agissant ponctuellement, il a permis de débloquer à moindre coûts et rapidement des situations qui en d’autres circonstances auraient entrainé des conflits. Nous sommes enchantés, et nous continuons.   Et comme la mission du coach est orientée-résultat et résultat rapide, nous savons vers où nous allons !

Nom du témoinfonction du témoin | société

Lorsque l’on m’a proposé un coaching, j’étais perplexe.  Je ne voyais pas comment débloquer la situation avec mon entourage ! Pourtant dès la première rencontre avec le coach, j’ai senti que j’ouvrais des voies que je n’avais pas imaginées jusqu’à ce jour. Je reste moi et je suis meilleur car je sais comment atteindre ma réussite.

Nom du témoinNom de la fonction | société

© Copyright 2019 - Cohérences